Přesnost transformace souřadnic (GDE5)

Rozsah: 1/2 kl.Z

Platnost: 2006 - 2010

Přednášející: Soukup L., Loula, J.

Anotace:

Hlavním cílem předmětu je rozšířit a zobecnit teoretické poznatky o transformacích souřadnic v rovině a v prostoru. Výklad zahrnuje zejména různé možnosti odhadování transformačních koeficientů metodou nejmenších čtverců při uvažování nepřesnosti polohy identických bodů v obou souřadnicových systémech. Bude podán jednotný přístup ke statistickému hodnocení přesnosti transformace založený na bayesovské statistice.

Osnova

 • přehled vlastností základních typů transformací: shodnostní, podobnostní, afinní, nelineární
 • statistická analýza přesnosti transformace,
 • odhad jednotkové střední chyby transformace
 • aplikace metody kolokace jakožto příklad nelineární transformace
 • vyjádření Helmertovy transformace pomocí komplexních čísel


Podrobný program semináře

 1. Základní vlastnosti různých typů lineárních transformací (opakování)
  • geometrické
  • algebraické
 2. Přesnost lineární transformace
  1. při nutném počtu vlícovacích bodů (tzv. nereziduální transformace)
   1. při uvažování nepřesnosti jen podrobných bodů
   2. při uvažování nepřesnosti všech zúčastněných bodů
    (vlícovacích i podrobných) v obou souřadnicových soustavách
  2. při nadbytečném počtu vlícovacích bodů (tzv. reziduální transformace, tzn. s vyrovnáním),
   při uvažování nepřesnosti vlícovacích bodů

   1. v jedné souřadnicové soustavě
   2. v obou souřadnicových soustavách
 3. Nelineární transformace
  1. nereziduální (interpolace): Jungovoa transformace, plátování, Thin Plate Spline (TPS)
  2. reziduální: metoda kolokace

Odkaz na stránky předmětu na Stavební fakultě ČVUT