Digitální zpracování obrazu v praxi (NPGR032)

Rozsah v ZS: 0/2 Zap
Platnost: od 2013
Cvičící: Novozámský A.
Garant: Zitová B.
Korekvizity: Doporučujeme absolvovat dohromady s NPGR002 na MFF UK.
Navazující předměty: Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu (NPGR013), Variační metody ve zpracování obrazu (NPGR029)
Informace: rozvrh, materiály

Anotace

Seminář, který nabízí prohloubení teorie digitálního zpracování obrazu a rozpoznávání kurzu NPGR002 a její doplnění o experimenty a praktické aplikace v prostředí programovacího jazyku MATLAB. Pozornost je věnována digitalizaci obrazu, předzpracování (potlačení šumu, zvýšení kontrastu, odstranění rozmazání), detekci hran, geometrickým transformacím, příznakovému popisu objektů a metodám automatického rozpoznávání (klasifikace). Předmět je možno zapsat současně s NPGR002, jako cvičení, ale také samostatně, po absolvování NPGR002.

Osnova

 • Lab 1:
 • - Introduction to Python
  - Python fundamentals for Image Processing
  - Colab, GitHub
  - Basic Image Manipulation
  - Fourier Transform

 • Lab 2:
 • - Noise Reduction
  - Edge detection
  - Histogram

 • Lab 3:
 • - Image Registration
  - Morphological Transformations

 • Lab 4:
 • - Hough and Radon Transform

 • Lab 5:
 • - Segmentation by Thresholding
  - Object Recognition

 • Lab 6:
 • - Digital image processing in practice