Digitální zpracování obrazu (NPGR002)

Rozsah v ZS: 3/0 Zk
Platnost: od 1991
Přednášející: Flusser J.
Prerekvizity: základy lineární algebry a matematické analýzy
Navazující předměty: DZO v praxi (NPGR032) Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu (NPGR013), Variační metody ve zpracování obrazu (NPGR029)
Informace: rozvrh, materiály, zkoušky

Anotace

Úvodní přednáška z digitálního zpracování obrazu a rozpoznávání. Hlavní pozornost je věnována digitalizaci obrazu, předzpracování (potlačení šumu, zvýšení kontrastu, odstranění rozmazání), detekci hran,geometrickým transformacím, příznakovému popisu objektů a metodám automatického rozpoznávání (klasifikace). Výklad teorie bude doprovázen ukázkami experimentů a praktických aplikací.

Osnova

 • digitalizace obrazu, vzorkování a kvantování spojitých funkcí, Shannonův teorém
 • základní operace s obrazy, histogram, změny kontrastu, odstranění šumu, zaostření obrazu
 • lineární filtrace v prostorové a frekvenční oblasti, konvoluce, Fourierova transformace
 • detekce hran a rohů
 • degradace obrazu a její modelování, odstranění základních typů degradací (rozmazání pohybem a defokusací), inverzní a Wienerův filtr
 • segmentace obrazu
 • registrace (matching) obrazů
 • příznakový popis rovinných objektů - obecné principy
 • invarianty pro popis a rozpoznávání 2-D objektů
 • teorie příznakového rozpoznávání, klasifikátory s učením a bez učení, NN-klasifikátor, lineární klasifikátor, Bayesův klasifikátor
 • shluková analýza v prostoru příznaků, iterační a hierarchické metody