Doporučená literatura

Slidy z přednášek

Studentská verze - zde
Nová verze - (1, 2, 3)

Soubory obsahují většinu používaných slajdů. Není to úplný obsah přednášky, znalosti zaznamenané v souborech nejsou dostačující pro absolvování zkoušky!

Zpracování obrazu

[1] Pratt W. K.: Digital Image Processing (3rd ed.), John Wiley, New York, 2001
[2] Gonzales R. C., Woods R. E., Digital Image Processing (2nd ed.), Prentice Hall, 2002

Registrace obrazu

[3] Zitová B., Flusser J., Image registration methods: a survey. Image and Vision Computing, 21 (2003), 11, pp. 977-1000

Rozpoznávání, klasifikátory

[4] Duda R.O. et al., Pattern Classification, (2nd ed.), John Wiley, New York, 2001

Zpracování obrazu v MATLABu

[5] Gonzales R. C. et al., Digital Image Processing using MATLAB, Prentice Hall, 2004