Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu (NPGR013/SFTO)

Rozsah v LS: 2/0 Zk
Platnost: od 2002
Přednášející: Flusser J., Zitová B.
Prerekvizity: Absolvované NPGR002 na MFF UK, resp. ROZ1, ROZ2 na FJFI ČVUT.
Informace: rozvrh, materiály, zkoušky

Anotace

Tento předmět je přednášen ve stejné podobě na MFF UK a na FJFI ČVUT. Volně navazuje na základní kurzy zpracování obrazu. Jde o výběrovou přednášku určenou pro studenty s hlubším zájmem o obor. Hlavní pozornost je věnována použití některých speciálních funkcí a transformací (zejména momentových funkcí a waveletové transformace) pro vybrané úlohy zpracování obrazu - detekce hran, potlačení šumu, rozpoznávání deformovaných objektů, registrace obrazu, komprese, apod. Vedle teorie bude probírána i řada praktických aplikací.

Osnova

 • geometrické momenty, definice a základní vlastnosti
 • komplexní momenty
 • momentové invarianty vzhledem k otáčení a měřítku obrazu, úplnost, nezávislost, konstrukce báze
 • momentové invarianty vzhledem k afinní transformaci obrazu
 • momentové invarianty vzhledem ke konvoluci, kombinované invarianty
 • další typy momentových invariantů
 • ortogonální momenty (Legendrovy momenty, Fourier-Mellin momenty, Zernikovy momenty)
 • diskrétní momenty a algoritmy pro jejich výpočet
 • waveletová transformace (WT) - matematické základy
 • použití WT pro detekci hran a význačných bodů v obrazu
 • potlačení šumu pomocí WT
 • použití WT pro registraci obrazu
 • použití WT pro fúze obrazu
 • komprese obrazu pomocí WT a blokového kvantování
 • další aplikace WT