Studijní materiály

Literatura

Jan Flusser, Tomáš Suk and Barbara Zitová, 2D and 3D Image Analysis by Moments, Wiley & Sons Ltd., 2016 

Jan Flusser, Tomáš Suk and Barbara Zitová, Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition, Wiley & Sons Ltd., 2009 (317 pp., ISBN 978-0-470-69987-4)

 

 

Slidy z přednášek

Studentská verze

Soubory obsahují většinu používaných slajdů. Není to úplný obsah přednášky, znalosti zaznamenané v souborech nejsou dostačující pro absolvování zkoušky!