Speciální seminář ze zpracovaní obrazu (NPGR022)

Rozsah v ZS i LS: 0/1 Z (od 2010)
Fakulta: MFF UK
Přednášející: Flusser J., Zitová B.
Prerekvizity: Znalost zpracování obrazu alespoň v rozsahu NPGR002

Anotace

Referativní seminář ze zpracování obrazu a rozpoznávání. V případě zahraničních hostů je veden v angličtině. Určeno pro doktorandy a pokročilé studenty magisterských oborů.

Semináře se konají v pátek od 10:00 v budově ÚTIA AV ČR. Seminář lze zapisovat opakovaně.