Zpracování obrazu a rozpoznávání I (ROZ1)

Rozsah v LS: 2/2 Zk
Platnost: od 1996
Přednášející: Zitová B. (od r. 2009-10), Flusser J. (do r. 2008-09), Novozámský A., Kotera J., Soukup J., Kamenický J. (cvičení)
Prerekvizity: základy lineární algebry a matematické analýzy
Navazující předměty: Zpracování obrazu a rozpoznávání II (ROZ2)
Informace: rozvrh, materiály, zkoušky

Anotace

Úvodní kurz z digitálního zpracování obrazu a rozpoznávání. Hlavní pozornost je věnována digitalizaci obrazu, předzpracování (potlačení šumu, zvýšení kontrastu, odstranění rozmazání), detekci hran, segmentaci a geometrickým transformacím. Výklad teorie bude doprovázen ukázkami experimentů a praktických aplikací. Cvičení probíhají v počítačových laboratořích, programování je v jazyce MATLAB.

Osnova

  • digitalizace obrazu, vzorkování a kvantování spojitých funkcí, Shannonův teorém
  • základní operace s obrazy, histogram, změny kontrastu, odstranění šumu, zaostření obrazu
  • lineární filtrace v prostorové a frekvenční oblasti, konvoluce, Fourierova transformace
  • detekce hran a rohů
  • degradace obrazu a její modelování, odstranění základních typů degradací (rozmazání pohybem a defokusací), inverzní a Wienerův filtr
  • registrace (matching) obrazů