Zpracování obrazu a rozpoznávání II (ROZ2)

Rozsah v ZS: 2/1 Zk
Platnost: od 1996
Přednášející: Flusser J. (přednášky), Novozámský A., Kerepecký T. (cvičení)
Prerekvizity: Zpracování obrazu a rozpoznávání I (ROZ1)
Navazující předměty: Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu (SFTO), Variační metody ve zpracování obrazu (NPGR029)
Informace: rozvrh, materiály, zkoušky, státnice

Anotace

Předmět je přímým pokračováním úvodního kurzu ROZ1. Hlavní pozornost je věnována obecné teorii příznakového rozpoznávání (klasifikace) a její aplikaci na rozpoznávání 2-D objektů v digitálních obrazech. Výklad teorie bude doprovázen ukázkami experimentů a praktických aplikací. Cvičení probíhají v počítačových laboratořích, programování je v jazyce MATLAB.

V akreditaci platné od 2021-22 je ROZ2 nahrazen předmětem SU1, resp. USU. Nejde o ekvivalentní, ale zmodernizovanou náhradu. Pokračováním je pak předmět SU2. 

Osnova

  • teorie příznakového rozpoznávání, klasifikátory s učením a bez učení, NN klasifikátor, k-NN klasifikátor, lineární klasifikátor, Bayesův klasifikátor
  • shluková analýza v postroru příznaků, iterační a hierarchické metody
  • redukce dimenzionality příznakového prostoru, PCT, suboptimální metody pro výběr příznaků
  • příznakový popis rovinných objektů - obecné principy
  • invarianty pro popis a rozpoznávání 2-D objektů (vizuální příznaky, momenty, Fourierovy deskriptory, diferenciální příznaky)
  • segmentace obrazu
  • základy matematické morfologie