Vyrovnání účelových geodetických sítí (YUGS)

Rozsah: 1/2 Z,Zk

Platnost: 2000 - 2010

Přednášející: Soukup L., Kubín, T.

Anotace:

Náplní předmětu je vyrovnání geodetických sítí v rovině a v prostoru. Kromě tradičního přístupu založeného na vyrovnávacím počtu bude představena též aplikace lineárních operátorů a bayesovského přístupu. Součástí výkladu bude i upozornění na výhody a nevýhody jednotlivých přístupů. Velký důraz je kladen na statistické hodnocení přesnosti vyrovnané sítě. Praktické výpočty budou prováděny v prostředí systému Mathematica.

Osnova

  • Formulace problému vyrovnání geodetické polohové sítě
  • Sestavení zprostředkujících rovnic pro směrníky, úhly a délky
  • Hodnocení přesnosti vázané sítě - kovarianční matice vyrovnaných souřadnic a vyrovnaných měření
  • Globální charakteristiky přesnosti sítě - střední jednotková chyba apriorní a aposteriorní, průměrná souřadnicová chyba, průměrná polohová chyba
  • Formulace a řešení problému vyrovnání volné sítě
  • Odhad vlivu linearizace zprostředkujících rovnic na výsledky vyrovnání
  • Přístup k vyrovnání geodetických sítí pomocí lineárních operátorů a pomocí bayesovské metodiky - výhody a nevýhody
  • Vyrovnání prostorové sítě

Odkaz na stránky předmětu na Stavební fakultě ČVUT