Zadané diplomové a bakalářské práce

Současní diplomanti

Současní bakaláři

Současné ročníkové projekty

  • Roman Diba (MFF UK, vedoucí J.Blažek)
  • Jakub Hajič (MFF UK, vedoucí J.Blažek)
  • Vítězslav Plachý (MFF UK, vedoucí J.Blažek)
  • Kateřina Lorenzová (MFF UK, vedoucí J. Soukup)

Úspěšní diplomanti

Úspěšní bakaláři

Úspěšné ročníkové projekty

  • Jaroslav Fibichr, 2009 (MFF UK, vedoucí J. Sedlář)
  • Aleš Zita, 2010 (MFF UK, vedoucí B. Zitová)
  • Hubert Kindermann, 2011 (MFF UK, vedoucí J.Blažek)
  • Michal Lašan, 2014 (MFF UK, vedoucí J. Soukup)