Karella

Mgr. Tomáš Karella

karella_downscaled.jpg

Position: Ph.D student
Phone: +420 26605 2597
Email:
Room: 24
Phone: +420 721968121
Address: ÚTIA AV ČR, Pod Vodárenskou věží 4, CZ-182 08, Praha 8, Czech Republic
Supervisor: Blažek
Publications: list

Details:


Témata bc. a ročníkových prací

Ovládací systém pro skenování objektů v radioaktivním prostředí

Cílem tohoto projektu je navrhnout systém pro ovládání a synchronizaci GoPro kamer pomocí Raspberry PI, všechny zařízení musí pracovat i radioaktivním prostředí. Systém by měl podporovat funkce pro zahájení videa, ukládání, změny nastavení kamer, udržování spolehlivého spojení mezi kamerami.

Detekce jaderného paliva

Toto téma se týká detekcí řady věcí na palivových tyčí, jedná se jak o zpracování obrazu z málo dostupných dat (weakly supervised learning), pak se zde otvírá i celá řada úkolů jako jsou detekce jednotlivých proutků, defektů, segmentace mřížek...

Metrika podobnosti spektra reflektance pigmentů

Důležitým úkolem při restaurátorské analýze malby je identifikace použitých malířských pigmentů. Nejlevnější metodou, která je často využívána je pořízení multimodálního datasetu v rozsahu UV, VIS, NIR (tj. 300-1050nm) a porování získaného vektoru intenzit s databází pigmentů. Cílem práce je návrh vhodné metriky pro porovnání spekter z databáze se spektrem získaným z uměleckého díla a její evaluace nad existujícími databázemi. Součástí práce je zejména evaluace metrik používaných pro change detection pro účely restaurátorů.

Research interests:

Artificial intelligence, deep learning and evolutionary computing in computer vision.

Bachelor theses:

Roman Soběslav (2021) - Eco Web
Michal Janeček (2021) - Stolen paintings recognition app
Jan Krkoška (2021) - Vehicle speed tracking for traffic videos

Teaching:

Programování 2 (2020/21) - Practicals