Mariánská 2008 - odborný program

Dopoledne Odpoledne a večer
Po Honza Kamenický
Elastická registrace medicínských obrazů
Standa Mikeš - Virtuální prohlídka národní galerie
Honza Hora - Publication Of The Census Results By means Of A Statistical Model
Út --- Vašek Šmídl - Aproximace v Bayesovském odhadovaní,
aplikace pro slepou dekonvoluci jednoho obrázku (tutorial)
St Jirka Sedlář - Modelování růstu plísní
Honza Šindelář - Optimal trading strategies designed using Bayesian inference
Vratislav Harabiš - Detekce kontrolních bodů pro registraci obrazů sítnice

Čt Katka Nováková - prezentace dizertace Martin Havlíček - Metody analýzy funkční a efektivní mozkové konektivity pomocí fMRI
Michal Bartoš - Dekonvoluční postupy v perfuzní analýze (DCE-MRI)
David Svoboda - Synthetic Formation of 3D Fluorescence Microscopy Images
Jan Skalický - Výpočet teoretické PSF pomocí Zernikeho polynomu
Tonda Heřmánek - Použití FPGA ve zpracování obrazu (tutorial)
Pawan Kumar Pathak - 3D reconstruction of attenuation USCT
Jirka Roleček - 3D USCT(UltraSound Computer Tomography)

Honza Šindelář - Optimal trading strategies designed using Bayesian inference
Prispevek porovnava pristup bezny ve formalizmu Matematickych financi s pristupem optimalniho rizeni za pomoci Bayesovskeho uceni. Prezentovana je snaha o navrzeni optimalni obchodni strategie minimalizujici predem danou ztratovou funkci nebo jeji uzitkovou funkci. Na zaver jsou prezentovany vysledky experimentu.


Jiří Roleček - 3D USCT(UltraSound Computer Tomography): modelování uzv. pole, difrakce v měřicí vaně,útlum a směrové charakteristiky vysílacích a přijímacích ,uzv. měničů. Výpočet pole pomocí FEM, výpočetní software, knihovny, hw. náročnost výpočetního systému.

Havlíček Martin - Metody analýzy funkční a efektivní mozkové konektivity z dat funkční magnetické rezonance. Funkční konektivita: využití metod analýzy hlavních a nezávislých komponent (PCA a ICA). Efektivní konektivita: metody testování kauzality mezi mozkovými centry, ke kterým se řadí strukturální modelování (SEM), psychofyziologická interakce (PPI) a dynamické kauzální modelování (DCM).

Vratislav Harabiš - Automatická detekce významných bodů pro registraci obrazů
Algoritmus pro automatickou detekci významných bodů ve snímcích retiny. Jako významné body jsou detekovány bifurkace. Dále je detekován optický disk pro vymaskování falešných bodů, protože se v IR a AF snímcích liší. Střed optického disku je použit pro preregistraci pro zjištění korespondence mezi body jednotlivých snímků. Výsledné body jsou použity pro registraci, která se provádí algoritmem ICP pomocí knihoven itk (www.itk.org <http://www.itk.org/>).

Pawan Kumar Pathak - 3D reconstruction of attenuation USCT(Ultrasound computer tomography) images Presently, reconstruction of 3D images from simulated data will be presented at the meeting, in fact part of reconstruction. Basically it is tracing the ray, calculating the list of voxel's and the distance traversed by them.

Michal Bartoš - Dekonvoluční postupy v perfuzní analýze
-modelování perfuze tkáně: modelování průběhu kontrastní látky v artérii, modelování impulsní odezvy tkáně, vznik diluční křivky
-perfuzní analýza na základě dekonvoluce: parametrická, neparametrická dekonvoluce, výhody, nevýhody
-Lucy-Richardsonova metoda dekonvoluce (slepá, neslepá)
-dekonvoluce minimalizací kvadratických odchylek (slepá, neslepá)

Jan Skalický - Výpočet teoretické PSF pomocí Zernikeho polynomu

Data obtained by imaging systems suffer from optical aberrations. The degradation of the image is described by convolution of original image with the PSF (point spread function). For purposes of simulation, very simple and unaberrated PSF is commonly used, or one can measure the PSF by imaging some point-like source (e.g. fluorescent beads). The aim of this paper is to give a review of computing theoretical PSF including optical aberrations using so called Zernike polynomials (introduced in early 40's). Also the results of testing this procedure in CBIA "3D cell simulator" is presented.

David Svoboda - Synthetic Formation of 3D Fluorescence Microscopy Images
Abstrakt: In recent years many various biomedical image segmentation methods have appeared. Though typically presented to be successful the majority of them has not been properly tested against ground truth image data. The obvious way of testing the quality of a new segmentation method has been based on visual inspection by a specialist in the given field. In this talk a novel fully 3D biomedical image data simulator is presented. It generates both the synthetic data and the ground truth image data.