News

Diplomová práce roku 2010

Diplomová práce "Analýza časového vývoje 3D dat v nukleární medicíně" Ing. J. Kratochvíly, vedená naším kolegou Jiřím Boldyšem zvítězila v kategorii Využití Business Intelligence technologií v praxi v soutěži Diplomová práce roku 2010. Gratulujeme k úspěchu !!!

Filip Šroubek získal prémii Otto Wichterleho

Předseda Akademie věd České republiky Václav Pačes předal 9. června 2008 mladým vědeckým pracovníkům AV ČR Prémie Otto Wichterleho. Prémie předal v pražské vile Lanna za účasti místopředsedů AV ČR Jiřího Drahoše, Jaroslava Pánka a Pavla Vlasáka. Letos se Prémie Otto Wichterleho udělovaly již posedmé. Prémii získalo 24 mladých vědců.

Cena akademie věd ČR 2007 udělena týmu Jan Flussera

Za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu obdržel ocenění 26. června 2007 ve vile Lanna autorský tým (uváděno bez titulů):

Jan Flusser, Filip Šroubek, Barbara Zitová, Tomáš Suk z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Cena předsedy Grantové agentury ČR 2007 udělena Janu Flusserovi

V roce 2007 byla udělena Cena předsedy Grantové agentury ČR 2007 prof. Ing. Janu Flusserovi, DrSc. za projekt - Fúze digitálních obrazů nelineárních zobrazovacích modelů

z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Spoluřeššitelka: Ing. Stanislava ŠŠimberová, CSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Hlávkova cena 2006 udělena Filipu Šroubkovi

Hlávkovu cenu pro mladé vědecké pracovníky získal v roce 2006

Ing. Filip Šroubek, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

Prémie Otto Wichterleho 2006 udělena Barbaře Zitové

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2006

RNDr. Barbaře Zitové, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.