Recent advances in non-local denoising algorithms

Datum konání: 09.11.2018
Přednášející: Jan Schier
Odpovědná osoba: Kotera

Metody pro potlačení obrazového šumu prochází v současné době poměrně bouřlivým rozvojem. V přednášce se zaměříme zejména na tzv. non-local means metodu, která byla v roce 2005 publikována Antonim Buadesem. Tato metoda dodnes slouží jako jeden z etalonů pro porovnání kvality odšumovacích algoritmů. Její nevýhodou však je vysoká výpočetní náročnost. Ta vedla k celé řadě návazných prací, které se snaží metodu urychlit. Přednáška si klade za cíl podat alespoň drobný přehled těchto návazných řešení.