Tensor Method and Graphs

Datum konání: 16.11.2018
Přednášející: Tomáš Suk
Odpovědná osoba: Kotera

Tenzorová metoda se používá pro odvozování afinních invariantů už dlouho. Je založená na kontrakcích součinu momentových tenzorů. Odvození konkrétního invariantu lze znázornit grafem, kde každému uzlu odpovídá jeden momentový tenzor a každé hraně buď jedna přímá kontrakce, nebo jeden permutační tenzor. Nedávno se objevila potřeba odvozovat invarianty vektorových a dokonce tenzorových polí, kterým odpovídají složitější a složitější grafy. Cílem tohoto semináře je přinést jejich přehled, respektive přehled jim odpovídajících druhů invariantů.