Semiparametric regression. GAM, its applications and beyond.

Datum konání: 11.10.2019
Přednášející: Marek Brabec
Odpovědná osoba: Kotera

Představíme GAM (Generalized Additive Models) jako jednu z tříd moderní semiparametrické regrese. Poukážeme na její flexibilitu a dobré teoretické vlastnosti, ale i velké uplatnění při strukturovaném modelovaní komplikovaných jevů a procesů. Obecný GAM přístup budeme ilustrovat a motivovat na řade příkladů z realných projektů s využitím statistických, dynamických i prostorových modelů.