Dálkový průzkum Země na Czechglobe: potenciál hyperspektrálních dat

Datum konání: 08.11.2019
Přednášející: Petr Lukeš
Odpovědná osoba: Kotera

Ústav výzkumu globální změny AV ČR provozuje unikátní infrastrukturu dálkového průzkumu Země - leteckou laboratoř FLIS. Ta se skládá z letounu Cessna Grand Caravan upraveného pro letecké snímkování a řady senzorů, které snímají zemský povrch v oblastech od viditelného do dlouhovlnného infračerveného záření, a to jako spojitou informaci ve stovkách spektrálních kanálů (tzv. hyperspektrální snímkování). Tento přístup umožňuje získat detailní informace o vlastnostech zemského povrchu, ale klade značné nároky na zpracování a vyhodnocení takovýchto dat. V přednášce bude prezentována infrastruktura FLIS, procesní řetězec hyperspektrálních dat (radiometrické, geometrické a atmosférické korekce) jakožto nezbytného kroku pro zisk kvalitních vstupních dat a jejich interpretaci. Potenciál hyperspektrálních dat pro sledování vlastností zemského povrchu bude demonstrován na čtyřech vyvinutých aplikacích - mapování ekofyziologickcýh indikátorů vegetace, 3D modelování lesa, odhadu nadzemní biomasy a sledování teplotního režimu města Brna.