Publication details

Space-Variant Restoration of Images Degraded by Camera Motion Blur

Journal Article

Šorel Michal, Flusser Jan


serial: IEEE Transactions on Image Processing vol.17, 2 (2008), p. 105-116

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 1M0572, GA MŠk

keywords: camera shake, deblurring, depth from motion, multichannel blind deconvolution, space-variant restoration

preview: Download

abstract (eng):

We examine the problem of restoration from multiple images degraded by camera motion blur.We consider scenes with significant depth variations resulting in space-variant blur. The proposed algorithm can be applied if the camera moves along an arbitrary curve parallel to the image plane, without any rotations. The knowledge of camera trajectory and camera parameters is not necessary. At the input, the user selects a region where depth variations are negligible. The algorithm belongs to the group of variational methods that estimate simultaneously a sharp image and a depth map, based on the minimization of a cost functional. To initialize the minimization, it uses an auxiliary window-based depth estimation algorithm. Feasibility of the algorithm is demonstrated by three experiments with real images.

abstract (cze):

Řešíme problém rekonstrukce z několika obrazů rozmazaných pohybem kamery. Uvažujeme scény s významnými změnami hloubky, které způsobují prostorově proměnné rozmazání. Navržený algoritmus může být použit, pokud se kamera pohybuje podél libovolné křivky paralelní k obrazové rovině aniž by rotovala. Znalost trajektorie kamery a jejích parametrů není nutná. Na vstupu uživatel zadá libovolnou oblast, v rámci které jsou změny v hloubce zanedbatelné. Použitelnost algoritmu je demonstrována třemi experimenty se skutečnými obrazy.

RIV: JD