Image analysis and automatic analysis of artwork material layers

Project leader: Zitová
Supported by: AV ČR, No. M100750901
Duration: 2009 - 2010

Abstract:


Podpora mezinárodní spolupráce s Hamilton Kerr Institute, University of Cambridge.