Cena děkana MFF UK za nejlepší diplomovou práci v akademickém roce 2009/2010

Gratulujeme Jiřímu Dvořákovi a také jeho vedoucímu Jiřímu Boldyšovi k udělení Ceny děkana MFF UK za nejlepší diplomovou práci v akademickém roce
2009/2010.

Datum konání: 01.11.2010