Kinetické modelování laserového plazmatu se započtením ionizačních procesů

Datum konání: 18.03.2011
Přednášející: Petra Bednaříková
Odpovědná osoba: Flusser

Práce se zabývá popisem procesu srážkové ionizace při modelování laserového plazmatu pomocí řešení Fokker-Planckovy rovnice. Je navržen model pro popis procesu srážkové ionizace, který je numericky implementován do kinetického kódu vytvořeného na KFE FJFI pro modelování laserového plazmatu. Upravený kód je použit ke studiu příčných nehomogenit v plazmatu při rozpadu laserového svazku na filamenty a při autofokuzaci laserového svazku. Toto téma bylo předmětem diplomové práce přednášející.