Podpora rozpoznávania štruktúry matematických vzorcov v rámci OCR systému

Datum konání: 26.08.2011
Přednášející: Matej Klaučo
Odpovědná osoba: Suk

Abstrakt: Cieľom tejto práce je implementovať prevod naskenovaného matematického vzorca do editovateľnej podoby vo forme TEX súboru ako doplnok fungujúceho OCR systému. V práci sa venujeme analýze tohto problému, jeho rozloženiu na niekoľko menších častí, ako rozpoznávanie symbolov a rozpoznávanie štruktúry vzorcu, ich riešeniu a taktiež popisujeme rôzné spôsoby riešenia. Úspešnosť našich implementácií týchto častí overujeme na nami utvorenej databáze symbolov a vzorcov. Podstatnou časťou práce je aj vytvorenie sady komplexných aplikácií s prepracovaným grafickým rozhraním, ktoré umožnia jednoduché prispôsobenie konverzie potrebám užívateľa. Obrázky obsahujúce vzorce môžu obsahovať jemný šum spôsobený nekvalitou skeneru.