Výzkum možností pozemního InSAR pro určování deformací rizikových objektů a lokalit

Datum konání: 26.10.2012
Přednášející: Milan Talich
Odpovědná osoba: Sedlář

Představení projektu P-InSAR, jehož hlavním cílem je formouaplikovaného výzkumu vytvořit expertní systém, pro efektivní používání metodypozemní radarové interferometrie (InSAR) v především české měřické geodeticképraxi za účelem analýzy deformací důležitých stavebních objektů (dopravnímosty, opěrné zdi, chladící věže), přírodních útvarů a rizikových lokalit (skalnímasivy, svahy ohrožené sesuvy, erozní oblasti apod.). Sledováním rizikovýchobjektů a lokalit lze totiž předcházet následkům živelných a přírodních pohrom,např. protržení hrází přehrad, zhroucení stavebních objektů atd. a následnýmztrátám. Výsledky výzkumu budou poskytnuty prostřednictvím on-line dostupnéhozabezpečeného expertního systému obsahujícího i potřebné výpočetní,zpracovatelské a vizualizační nástroje.
Nejsou ovšem dostatečné vyvinuty a známy metodiky práce anitechnologické postupy pro používání metody pozemní radarové interferometrie (P-InSAR/T-InSAR/G-InSAR). Proto je součástí projektu i výzkum možností metody, především s ohledem nadosažení cílů za různých podmínek a pro různé druhy objektů a lokalit. Výzkumubude podrobena i možnost využití metody pro určování dynamických prostorových změnobjektů včetně stanovení jejich frekvencí a to jak v reálném čase tak iformou postprocessingu.