Technické výpočty pomocí CFD software Ansys Fluent se zaměřením na ventilaci zemědělských objektů

Datum konání: 01.11.2013
Přednášející: Milan Zajíček
Odpovědná osoba: Kotera