Studentské práce: Segmentace jednotlivých buněk z mikroskopických snímků, Zpracování šachových diagramů

Datum konání: 14.02.2014
Přednášející: Michal Lašan, Lýdie Hemalova
Odpovědná osoba: Soukup

Na semináři budou prezentovány výsledky studentů Jindřicha Soukupa.

Michal Lašal bude přezentovat předběžné výsledky své bakalářské práce. Ta se týká zpracování mikroskopických snímků buněk, hlavním přínosem jeho práce je segmentace jednotlivých buněk ze shluků.

Lýdie Hemalová bude prezentovat výsledky své práce na SOČ. Zaměřila se na automatické zpracování šachových diagramů (diagram -> šachová notace) pomocí analýzy obrazu a strojového učení.