Spolehlivý odhad přesnosti určení gradientu v zašuměném obraze s nízkým rozlišením

Datum konání: 28.02.2014
Přednášející: Lubomír Soukup
Odpovědná osoba: Kotera

Určení gradientu obrazu je užitečná dílčí operace v mnoha algoritmech pro zpracování obrazu. Její nevýhodou je nízká přesnost výpočtených parciálních derivací, zejména při velkém šumu a v obrazech s malou rozlišovací schopností. V přednášce bude naznačen postup, jak správně odhadnout kovarianční matici gradientu. To umožní určit přesnost gradientu v různých oblastech obrazu. Také se díky tomu dá objektivně předem rozhodnout, zda má vůbec smysl na daném obraze gradient určovat. Stejný postup lze použít i pro výpočet vyšších derivací obrazové funkce.