Materialy pro NPGR032

Cvičení 1 - Základy práce s obrázky a videem v Matlabu
Prezentace na cvika 01(*.pdf)
Studentské materiály 01

Cvičení 2 - Fourierova transformace
Studentské materiály 02
Prezentace na cvika 02(*.pdf)

Cvičení 3 - Šum a jeho odstranění + hranové detektory a ekvalizace histogramu
Studentské materiály 03
Prezentace na cvika 03 (*.pdf)

Cvičení 4 - Hranové detektory a ekvalizace histogramu
Studentské materiály 04
Prezentace na cvika 04(*.pdf)

Cvičení 5 - Dekonvoluce
Prezentace na cvika 05(*.pdf) - zadání
Prezentace na cvika 05(*.pdf) - výsledky
Studentské materiály 04 - II. - dekonvoluce

Cvičení 6 - Morfologie
Prezentace na cvika 06(*.pdf)- Morfologie
Studentské materiály 06

Cvičení 7 - Rozpoznávání
Prezentace ze cvik 07(*.pdf)
Studentské materiály 07

Cvičení 8 - Segmentace prahováním
Studentské materiály 08
Skripty ze cvičení

Cvičení 9 - Hough transform
Prezentace ze cvik 09(*.pdf)
Studentské materiály 09