CANDLE: non-local means filter for mixed Poisson-Gaussian noise reduction

Datum konání: 02.12.2016
Přednášející: Jan Schier
Odpovědná osoba: Kotera

Při sledování dějů, probíhajících v buňkách, s použitím konfokální mikroskopie, je třeba z důvodů fototoxicity minimalizovat excitaci preparátů. Pro tyto podmínky je charakteristické zašumění snímku směsí šumu s Poissonovým a Gaussovým rozložením. Prezentace se zabývá metodou CANDLE z rodiny NLM metod, publikovanou v roce 2012, která pro tento druh šumu přináší velmi dobré výsledky. Výsledky budou předvedeny na reálných datech z konfokálního mikroskopu.