Distribuované bayesovské odhadování s informační difuzí

Datum konání: 17.03.2017
Přednášející: Kamil Dedecius
Odpovědná osoba: Kotera

Seminář bude věnován problematice distribuovaného bayesovského odhadování parametrů statistických modelů s využitím tzv. informační difuze. Ta spočívá v postupné propagaci znalosti o měřených datech a/nebo odhadovaných veličinách skrz síť, tj. orientovaný či neorientovaný graf, jehož uzly představují agenty a hrany definují možnosti spolupráce. Vhodné zpracování takto šířené informace přispívá nejen k vylepšení odhadů (za určitých podmínek analyticky dostupnému), ale navíc zajišťuje robustnost vůči náhodným i systematickým poruchám prvků sítě.