Subpixel edge detector

Datum konání: 01.12.2017
Přednášející: Jan Schier
Odpovědná osoba: Kotera

Detekce hran je oblast, vyučovaná v základních kurzech zpracování obrazu. Přesto i zde se objevují zajímavé novinky. V této přednášce bude představen "Sub-pixel edge detector", nedávno publikovaný R.F. von Gioi na IPOL (Image Processing On Line). Tento algoritmus rozšiřuje Canny/Devernay algoritmus, přičemž drobnou změnou původní formulace upravuje přesnost výpočtu hrany.